A kisdedkori fejlődés elsősorban a beszédfejlődés, a játék és a szociális készségek fejlődésének területén mutathat az átlagostól eltérő ütemet. A későbbi értelmi fejlődéssel szoros összefüggést mutat e készségek késése, vagy eltérése.

 Különösen a beszéd értés alakulása időhöz kötött, érzékeny jelző, melynek elmaradása gyakran elkerüli a szülők és a szakemberek figyelmét is. A  beszéd produkció lényegesen tágabb határok között fogadható el átlagosnak, de jelentős késése esetén szakvizsgálatra van szükség.  A beszédkésés hátterében a fejlődési zavarok széles spektruma állhat: hallássérülés, értelmi fogyatékosság, autizmus,  specifikus nyelvi fejlődési zavar, szociális elhanyagolás.

A gyermek játékának fejlődésében jelentős változást látunk egy éves kor táján, amikor megjelenik a tárgyak funkció szerinti használata. A kisautót tologatja, a babát öleli stb., szemben a korábbi manipulációkkal, amikor a tárgytól függetlenül ugyanazt a tevékenységet hajtotta végre, egymáshoz ütögette, dobálta stb. Két éves korra megjelenik a  “mintha”  játék.   A gyermek úgy tesz, mintha lenne étel a tányérban, és megeteti a babát. Három éves kor tájékán pedig már egyszerű szerepjátékok és konstrukciós játékok jellemzik a játékát.  Amennyiben a játék fejlődésmenetében késést látunk, vagy a gyermek döntően sztereotíp tevékenységeket végez, mindenképpen javasolt a kivizsgálása. Ebben az életkorban szokott először feltűnni, ha a gyermek viselkedésével gondok vannak.

 Kivizsgálás javasolt, ha a mozgásigénye, aktivitási szintje lényegesen felfokozott, ha kifejezett figyelmi problémái vannak, vagy ha a gyermeket nagyon nehéz irányítani, öntörvényű  magatartást  mutat.  A szociális kapcsolatok terén  lényeges  a kölcsönösség,  az örömmegosztás és az érzelmek árnyalt kifejezésének képessége. A szobatisztaság kialakulásának késése (nappalra 3 év után) fejlődési zavar jelző tünete lehet.